Drepturile copilului

Scris de admin în Juridic-Dezbatere

In Romania, legislatia in vigoare promoveaza si garanteaza drepturile copilului pornind de la principiul general al interesului superior al copilului. Conform legii in vigoare, copil este persoana care nu a implinit varsta de 18 ani si nu a dobandit capacitatea deplina de exercitiu.

Legislatia in interesul copilului primeaza in raport cu drepturile si obligatiile parintilor ori reprezentantilor legali, toate autoritatile publice, organismele private autorizate si instantele judecatoresti fiind obligate sa tina cont de acest fapt in luarea deciziilor.

Drepturile civile ale copilului
Libertatea de constiinta. Copilul are dreptul la libertate de gandire, de constiinta si de religie. Cu toate acestea, parintii pot indruma copilul, potrivit propriilor convingeri, in alegerea unei religii, in conditiile legii, tinand seama de opinia, varsta si de gradul de maturitate al acestuia. Ei nu pot insa sa il oblige sa adere la o anumita religie sau la un anumit cult religios. Religia copilului care a implinit 14 ani nu poate fi schimbata fara consimtamantul acestuia, iar copilul care a implinit varsta de 16 ani are dreptul sa-si aleaga singur religia.

Educatia.Copilul are dreptul de a primi o educatie care sa ii permita dezvoltarea, in conditii nediscriminatorii, a aptitudinilor si personalitatii sale.

Parintii copilului au, cu prioritate, dreptul de a alege felul educatiei care urmeaza sa fie data copiilor lor si au obligatia sa inscrie copilul la scoala si sa asigure frecventarea cu regularitate de catre acesta a cursurilor.

Copilul care a implinit varsta de 14 ani poate cere incuviintarea instantei judecatoresti de a-si schimba felul invataturii si al pregatirii profesionale.

Copilul are dreptul la odihna si vacanta. Copilul trebuie sa beneficieze de timp suficient pentru odihna si vacanta, sa participe in mod liber la activitati recreative proprii varstei sale si la activitatile culturale, artistice si sportive ale comunitatii. Reprezentantii legali ai acestuia trebuie sa-i asigure conditiile optime.

Sanatatea si bunastarea copilului. Accesul copilului la servicii medicale si de recuperare, precum si la medicatia adecvata starii sale – in caz de boala – este garantat de catre stat, costurile aferente fiind suportate din Fondul national unic de asigurari sociale de sanatate si de la bugetul de stat.
Copilul are dreptul de a beneficia de un nivel de trai care sa permita dezvoltarea sa fizica, mentala, spirituala, morala si sociala.

Parintilor sau, dupa caz, altor reprezentanti legali, le revine in primul rand responsabilitatea de a asigura, in limita posibilitatilor, cele mai bune conditii de viata necesare cresterii si dezvoltarii copiilor. Parintii sunt obligati sa le asigure copiilor locuinta, precum si toate conditiile necesare pentru crestere, educare, invatatura si pregatire profesionala. Nu exista, insa, standarde care sa precizeze exact care sunt aceste conditii de viata.

Respectarea personalitatii. Copilul are dreptul la respectarea personalitatii si individualitatii sale si nu poate fi supus pedepselor fizice sau altor tratamente umilitoare ori degradante. Masurile de disciplinare nu pot fi stabilite decat in acord cu demnitatea copilului, nefiind permise, sub nici un motiv, pedepsele fizice ori acelea care se afla in legatura cu dezvoltarea fizica, psihica sau care ii afecteaza starea emotionala.

Drepturile civile ale copilului

Libertatea de petitionare. Copilul are dreptul sa depuna singur plangeri referitoare la incalcarea drepturilor sale fundamentale.

Libertatea de exprimare. Copilul are dreptul la libertate de exprimare. Mai mult, parintii sau, dupa caz, alti reprezentanti legali ai copilului au obligatia de a-i asigura informatii, explicatii si sfaturi in functie de varsta si de gradul de intelegere al lui, precum si de a-i permite sa-si exprime punctul de vedere, ideile si opiniile. De asemenea, copilul are dreptul de a-si exprima liber opinia asupra oricarei probleme, in orice procedura judiciara sau administrativa care il priveste. Este obligatorie ascultarea copilului care a implinit varsta de 10 ani.

Identitatea. Copilul are dreptul la stabilirea si pastrarea identitatii sale. In acest sens, copilul trebuie inregistrat imediat dupa nastere si are, de la aceasta data, dreptul la un nume, dreptul de a dobandi o cetatenie si, daca este posibil, de a-si cunoaste parintii si de a fi ingrijit, crescut si educat de acestia.

Libertatea de asociere. Copilul are dreptul la libera asociere in structuri formale si informale, precum si libertatea de intrunire pasnica, in limitele prevazute de lege. Autoritatile locale, unitatile de invatamant si alte institutii publice sau private trebuie sa asigure exercitarea drepturilor.

Viata personala. Copilul are dreptul la protejarea imaginii sale publice si a vietii sale intime, private si familiale. Pornind de la acest drept cu caracter general, s-a stabilit de catre legiuitor ca participarea copilului in varsta de pana la 14 ani la dezbateri publice in cadrul unor programe audiovizuale se poate face numai cu consimtamantul scris al acestuia si al parintilor sau, dupa caz, al altui reprezentant legal. De asemenea, legea interzice folosirea sau expunerea copiilor de catre parinti, reprezentanti legali sau alte persoane responsabile de cresterea si ingrijirea lor in scopul de a obtine avantaje personale sau de a influenta deciziile autoritatilor publice.

Relatiile personale cu parintii. Copilul are dreptul de a mentine relatii personale si contacte directe cu parintii, rudele si cu alte persoane fata de care a dezvoltat legaturi de atasament.
Relatiile personale pot sa rezide in:

 • intalniri ale copilului cu parintele;
 • vizitarea copilului la domiciliul acestuia;
 • gazduirea copilului pe perioada determinata de catre parintele sau de catre alta persoana la care copilul nu locuieste in mod obisnuit;
 • corespondenta ori alta forma de comunicare cu copilul;
 • transmiterea de informatii copilului cu privire la parintele ori la alte persoane care au dreptul de a mentine relatii cu el;
 • transmiterea de informatii referitoare la copil, inclusiv fotografii recente, evaluari medicale sau scolare catre parinte sau catre alte persoane care au dreptul de a mentine relatii personale cu copilul.

Obligatiile parintilor
Ambii parinti sunt responsabili pentru cresterea copiilor. Copilul are dreptul sa fie crescut in conditii care sa permita dezvoltarea sa fizica, mentala, spirituala, morala si sociala. Astfel parintii sunt obligati:

 • Sa supravegheze copilul;
 • Sa coopereze cu copilul si sa ii respecte viata intima, privata si demnitatea;
 • Sa informeze copilul despre toate actele si faptele care l-ar putea afecta si sa ia in considerare opinia acestuia;
 • Sa intreprinda toate masurile necesare pentru realizarea drepturilor copilului lor;
 • Sa coopereze cu persoanele fizice si persoanele juridice care exercita atributii in domeniul ingrijirii, educarii si formarii profesionale a copilului;
 • Copilul nu poate fi separat de parintii sai sau de unul dintre ei, impotriva vointei acestora, cu exceptia cazurilor expres si limitativ prevazute de lege;
 • Copilul ai carui parinti locuiesc in state diferite are dreptul de a intretine relatii personale si contacte directe cu acestia, cu exceptia situatiei in care acest lucru contravine interesului superior al copilului.

De Avocat Veronica Pribac